Parterapi

I en terapi finns det alltid många saker att prata om, men en av de viktigaste sakerna att klarlägga i början är hur era problem har uppstått och utvecklats över tid. Parterapeuten behöver även veta hur problemen påverkar ert mående, samt vad ni själva har prövat för att förbättra situationen.

Ibland kan det handla om en akut kris som uppstått, som till exempel när någon varit otrogen, men många gånger handlar det om problem som vuxit fram över tid och som lett till återkommande konflikter. Ofta bottnar dessa konflikter i olikheter i relationen som varit svåra att överbygga.

Varje behandlingskontakt börjar med en bedömningsfas där ni först träffar terapeuten tillsammans vid ett tillfälle, därefter träffar ni terapeuten en och en. Slutligen träffas vi tillsammans igen alla tre och jag kommer då ge er återkoppling på det som framkommit under bedömningsfasen.

Bedömningsfasen avslutas med att jag återkopplar min bedömning i ett gemensamt samtal (det kan också ske skriftligen). Återkopplingen brukar vanligtvis omfatta er grad av missnöje, engagemang i relationen, vilka problemområden ni har, på vilket sätt dessa områden är problematiska, era styrkor och slutligen hur IBCT ( Integrative Behavioural Couples Therapy) skulle kunna hjälpa er.