Kontaktuppgifter

Niklas Mandin

niklas@mandinsamtal.se

Tel. 0730-979447

Samtalen har vi Online

Handledning och utveckling har vi på er arbetsplats eller i era lokaler (främst i Skåne)