Om mig

Företaget drivs av mig Niklas Mandin som är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Jag har lång erfarenhet som chef inom vård och omsorg, huvudsakligen LSS, de senaste 15 åren i rollen som chef över ett antal verksamhetschefer. Dessa erfarenheter har jag under de senaste åren kompletterat med en utbildning inom psykoterapi och arbetat som samtalsterapeut för enskilda med bl.a. behandling för social ångest, oro, depression. Idag arbetar jag delvis med känsloreglering och traumabehandling på behandlingshem.

Möjligheten att kunna kombinera rollen som psykoterapeut med min långa erfarenhet som chef fick mig att starta Mandin samtal och utveckling.

Jag har vidareutbildning inom vuxenpedagogik och handledning samt Beteendeanalys i organisationer (OBM).

Idag handleder jag chefer och arbetsgrupper. Jag har även uppdrag som projektledare för företags organisationsutveckling.

I anslutning till min utbildning i psykoterapi har jag även genomgått instruktörsutbildning i mindfulness (MBSR) och fördjupning i traumabehandling (PE), Dialektisk beteendeterapi (DBT). Sedan tidigare har jag utbildning i TEACCH och ESL.