Jag erbjuder en unik bredd av stöd inom psykoterapi och stöd till ledare och medarbetare inom företag och organisationer.

  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) för enskilda och par
  • Handledning för chefer och medarbetare, stöd till arbetsgrupper, organisationsanalys
  • Utbildning i arbetssätt och bemötande för medarbetare inom omsorgsverksamheter

Behöver du prata med någon? – Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Önskar du stöd eller behandling för de svårigheter som du upplever i vardagen? Känner du dig stressad, nedstämd eller ångestfylld? Har du rädslor som begränsar din vardag eller som hindrar dig från att komma vidare i livet? Finns det situationer i livet som du vill ha hjälp att förändra? Behöver du och din partner hjälp att bryta negativa relationsmönster?

Jag erbjuder samtal som vägleder dig i din unika livssituation.

Behöver dina medarbetare stöd? – Handledning för medarbetare och chefer

Finns det arbetsgrupper inom ditt företag eller din organisation där medarbetarna uttrycker att de inte mår bra? Behöver din organisation följa upp exempelvis en medarbetarundersökning som visar behov av att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Hos oss kan chefer och medarbetare få handledning och stöd i olika former, både när det gäller mellanmänskliga relationer och individuella utmaningar.

Med utgångspunkt i er unika situation utarbetar vi en plan som inkluderar samtal och handledning både i grupp och enskilt.

Kontakta mig för ett inledande samtal om vilket stöd just din organisation behöver.

Behöver ni mer kunskap? Utbildning för medarbetare i omsorgsverksamheter

Är det otydligt hur stödet till brukare i er verksamhet ska utformas? Har ni de anpassade verktyg som behövs för att ge ett gott stöd? Har ni svårigheter att få stödet att fungera som planerat?

Tillsammans identifierar vi utbildningsbehovet och utarbetar en plan för din organisation.

Kontakta mig för ett inledande samtal om vilket stöd just din organisation behöver.